Workshops
Enter subtitle here

Workshops 2019 

Workshop 

Be Nice to your Hamstrings :)

On 27.07.2019 at

škola jógy Anjali

Milešovská 9, Praha 3, 130 00

Learn how to Freeing Your Hamstrings in B.K.S Iyengar way 

Flexible, strong hamstrings are the key to a yoga practice

If your hamstrings are too tight, forward bending can strain your lower back and lead to injury. They often carry an enormous amount of tension, so releasing them feels marvelously relaxing both mentally and physically.

Lengthen them also help to protect your back.

Time and schedule: Saturday: 27.07.2019

Pranayama and Asanas: 10.00 -13:00

Cost for the entire workshop: 980 Czk

For more information about me - www.bhavnarani.com

Iyengar yoga workshop 

Inner and outer alignment and clarity

Bhavna Rani (Indian Iyengar Yoga teacher)

At Muj Pohjb on Saturday on 03.08.2019

B.K.S.Iyengar yoga teaches us how to recognize ways that we are overusing or understanding various parts. As we become more aware and begin to correct these imbalances. We also become more aware of other parts of ourselves and lives that need balancing?

This workshop is open for beginner to advanced, flexible or no flexible people. Yoga is for everybody.

"Yoga is for everyone. You need not be an expert or at the peak of physical fitness to practice the asanas. Yoga helps to integrate the mental and the physical plane, bringing about a sense of inner and outer balance, or what I term alignment. True alignment means that the inner mind reaches every cell and fiber of the body." ― B.K.S. IYENGAR


Time and schedule:

Saturday:03.08.2019

Pranayama and Asanas: 10.30am-13.30 pm

Cost for the entire workshop: 980Czk early bird :

Bank Account details: Bhavna Rani, account number: 9997863/5500

For more information about me - www.bhavnarani.com


Iyengar yoga workshop

At Muj Pohjb on Saturday on 03.08.2019 

Vnitřní a vnější nastavení těla a bystrost Workshop Iyengar jógy Bhavna Rani (lektorka Iyengar jógy z Indie)

B.K.S. Iyengar jóga nás učí, jak odstranit disbalance v různých situacích v rámci naší praxe a jak praktikovat tak, abychom si zbytečně neubližovali. (špatné držení těla apod). Také si více uvědomíme sami sebe a nalezneme rovnováhu v sobě i v našem životě.

Tento workshop je otevřen pro všechny úrovně od začátečníků po pokročilé, od flexibilních po ty neflexibilní. Jóga je pro všechny 😊

"Jóga je pro každého. Nemusíte být na vrcholu fyzické zdatnosti, abyste mohli praktikovat asány. Jóga pomáhá propojit duševní a fyzickou rovinu, dochází k uvědomění si vnitřní a vnější rovnováhy a toto je pro mne definice pozice. Opravdové nastavení v pozici znamená, že vnitřní mysl pronikne do každé buňky a tkáně v lidském těle". B.K.S. IYENGAR.

Čas a rozvrh:

Kdy: 03.08.2019 (sobota)

Pranajáma a Asány: 10.30-13.30

Cena: 980 CZK

 Bankovní spojení: Bhavna Rani, číslo účtu: 9997863/5500