Workshops
Enter subtitle here

Workshop 2019 & 2020


Learn how to Freeing Your Hamstrings in B.K.S Iyengar way

Booking open !!!

For English scroll down

Buďte ohleduplní ke svým hamstringům
Workshop Iyengar jógy s Bhavnou Rani

KDY: 08.12.2019

Kde : More Yogy studio

Pod Školou 6 (Kavalírka), Praha 5


Naučte se uvolnit své hamstringy podle B.K.S. Iyengara
Ohybné a silné hamstringy jsou klíčem k jógové praxi.
Pokud jsou Vaše hamstringy příliš zkrácené, předklánění dopředu může
nadměrně zatížit oblast Vašich dolních zad a způsobit zranění. V oblasti
hamstringů dochází také často k nahromadění napětí, takže při jejich
uvolnění se budete cítit jako znovuzrození jak fyzicky, tak duševně.
Protažením hamstringů si také chráníte oblast dolních zad.
Rozvrh: Nedeli : 08.12.2019
Pranayama a Asány: 10.00 -13:00
Cena: 980 Czk

Bankovní spojení: Bhavna Rani,
číslo účtu: 9997863/5500
email: info@bhavnarani.com
Více o mně - www.bhavnarani.com

English Text :

Be Nice to your Hamstrings :)
On 08.12.2019

Kde : More Yogy studio

Pod Školou 6 (Kavalírka), Praha 5

Learn how to Freeing Your Hamstrings in B.K.S Iyengar way
Flexible, strong hamstrings are the key to a yoga practice
If your hamstrings are too tight, forward bending can strain your lower back and lead to injury. They often carry an enormous amount of tension, so releasing them feels marvelously relaxing both mentally and physically.
Lengthen them also help to protect your back.
Time and schedule: Sunday: 08.12.2019
Pranayama and Asanas: 10.00 -13:00
Cost for the entire workshop: 980 Czk

Bankovní spojení: Bhavna Rani,
číslo účtu: 9997863/5500
email: info@bhavnarani.com


For more information about me - www.bhavnarani.com

Let's Beat the stress yoga workshop 

Iyengar Yoga Workshop for Stress, Anxiety and Depression

KDY: 15.12.2019

Kde : More Yogy studio

Pod Školou 6 (Kavalírka), Praha 5

Rozvrh: Nedeli : 15.12.2019
Pranayama a Asány: 10.00 -13:00
Cena: 980 Czk

Bankovní spojení: Bhavna Rani,
číslo účtu: 9997863/5500
email: info@bhavnarani.com
Více o mně - www.bhavnarani.comAlignment of twists based on the Iyengar methodology 

Mini Intensive workshop by Bhavna Rani

KDY: 05.01.2020
Kde : More Yogy studio

Pod Školou 6 (Kavalírka),Praha 5

Time: 17 till 20:00 

It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence" -B.K.S. Iyengar. Light on Life.

Twists

The turning or twisting of the spine along with the abdomen in any asana is called Parivrtta Kriya. Twists create mobility in the spine by giving lateral rotational movement, these poses are essential for everyone since they delay aging of the muscles of the spine and back. Twist poses are for a healthy spine.

What to expect

You can expect a dynamic and active workshop where you will:

  • Learn the necessary actions and arrows of movement to perform the Twists.
  • Learn the concept of lateral extensions of the spine to give it freedom for rotation.
  • Look at different bodies performing the same asana and visualize how by applying the correct actions you can bring the body in alignment physically and energetically.

This workshop for:-

This workshop is for yoga students with at least (0-1 years) yoga experience. It is a great opportunity to deepen their knowledge of the anatomical asana alignment and techniques to adjust the asanas for different body types and conditions. This workshop is prepared where they gradually become familiar with how to consciously control your body. You begin to realize the connection between mind and body.


Date:  05/01/2020

Time: 17 till 20:00 

Price: 1100 Czk

Registration

For booking please send an email to info@bhavnarani.com www.bhavnarani.com

Workshop Iyengar jógy Bhavna Rani lektorka Iyengar jógy z Indie


"NAJDĚTE SVOU MENTÁLNÍ A FYZICKOU ROVNOVÁHU"
WORKSHOP IYENGAR JÓGY S BHAVNOU RANI SE KONÁ DNE 12.01.2020

škola jógy Anjali Milešovská 9, Praha 

Time :  10 till 13

"Díky nastavení svého těla jsem objevil nastavení své mysli, sebe a intelligence".
- B.K.S. Iyengar, Light on Life."Během našeho semináře se budeme soustředit na to, jak správné nastavení v pozicích podporuje Vaší mentální a fyzickou rovnováhu. Neklidnost může ovlivnit Vaší vnitřní rovnováhu. Práce s rovnováhou je důležitá v mnoha asánách (pozice s pažemi, obrácené pozice a stojné pozice). Jedná se taky o velice důležitou část našeho denního života při procesu stárnutí.
TENTO SEMINÁŘ VÁM POMŮŽE:
• V asánách si budete uvědomovat své tělo plně a tak se Vaše mysl zklidní.
• Balanční pozice vyžadují plnou soustředěnost.
• Díky nim se budete cítit uvolnění, silní a bystří a budete schopni kontrolovat Vaše tělo plně.
• Tyto pozice zpěvňují svaly a zvyšují pohyblivost, soustředění a vnímání. Díky práci s vnější rovnováhou můžete rozvíjete sví vnitřní ticho.
Rozvrh: Pranayama a asány 10:00 - 13:00
 Nedeli  12.01.2020 at

škola jógy Anjali 
Milešovská 9, Praha 3

Cena: 1100 CZK

Bankovní spojení: 9997863/5500


Email: info@bhavnarani.com
Více o mě zde: www.bhavnarani.com  


FIND YOUR BALANCE MENTALLY AND PHYSICALLY
IYENGAR YOGA WORKSHOP WITH BHAVNA 
" It is through the alignment of the body that I discovered the alignment of my mind, self, and intelligence."
- B.K.S. Iyengar, Light on Life."
In this workshop, the focus will be on how alignment can help you find your mental and physical balance. Being restless can disturb our inner balance. Working with a balance is important in many yoga poses (arm balances, inversions, and even the standing poses). It is also a very important part of our daily lives that becomes even more important as we age.
THIS WORKSHOP WILL HELP YOU:
 Being firm, well supported and fully aware of your body in asanas will allow the mind to become calm.
 Balancing poses require total involvement and leave little room for disturbances.
 Balancing poses develop lightness, strength, and agility and promote tremendous control over the body.
 These poses develop muscle tone and increase coordination, concentration, and focus. By practicing outer balance you can cultivate your inner silence.
Time, Place and Schedule:
Pranayama and Asanas: 10.00 -13:00
Sunday 12.01.2020 at škola jógy Anjali Milešovská 9, Praha 3 Cost For The Entire Workshop: 1100 Czk
Bank Account Details: 9997863/5500
Email: - info@bhavnarani.com
For information about me:- www.bhavnarani.com
See Less

  Workshop on 

19.01.2020

Workshop pro posílení imunity.

škola jógy Anjali 

Milešovská 9, Praha

Time : 10 till 13

Iyengar yoga workshop "Learn How to boost your Immunity"
The workshop is designed especially for the regular Iyengar yoga practitioners.
We will learn the immunity enhancement sequence given from the Iyengar Yoga Institute in Pune.
The maximum capacity is 12 people.
You can register here on FB, SMS ,Email or me in person. 


Pranajáma a Asány: 10.00-13:00


Cena: 1100 CZK 


Bankovní spojení: Bhavna Rani

, číslo účtu: 9997863/5500 


email: info@bhavnarani.com
Více informací o mě - www.bhavnarani.com