Workshop by Ido Manor
Enter subtitle here

Iyengar Yoga Workshop with Ido Manor on 15th, 16th & 17th November 2019

English 

We are deeply honored to have this opportunity to practice under the guidance of this remarkable teacher. Ido Manor is an Iyengar Yoga certified teacher at Intermediate Junior 3 level.

He started practicing in 2006. After spending long periods of practice in Rishikesh, India, he started teaching there under the guidance of Usha Devi. Ido keeps his ongoing education with different senior teachers from all around the world and annually visits the Ramamani Iyengar institute in Pune and study with Iyengar Family. Now he teaches all levels of classes in Tel Aviv and regularly assists in medical Classes.

to know more about  Ido Manor click the link -https://www.facebook.com/manorido

120 Euro or 2990Czk for the full workshop - Places are limited!

Registration is confirmed only after payment on the Raiffeisen Bank.

ACCOUNT NUMBER: 9997863/5500

IBAN - CZ9455000000000009997863

SWIFT - RZBCCZPP

Reference : 'workshop Ido'

Language: English with Czech translation 

Schedule :

Friday 15th November Reception : 16:00 until 17:45,Masterclass : 18:00 until 20:00

Saturday 16th Novmber Reception : 08:15 until 08:45 , Masterclass : 09:00 until 11:30

Break : 11:30 until 13:15 Afternoon Masterclass : 13:30 until 16:00

Sunday 17 November Reception : 08:15 until 08:45 Masterclass : 09:00 until 11:30

Break : 11:30 until 12:45 Afternoon masterclass : 13:00 until 15:30

15:30 until 16:00 questions and answers if needed.

Address:  YOGAME STUDIO, Národní 340/21

Praha 1

 Minium Requirment : Regular Iyengar yoga practice. 

Czech

Jsme hluboce poctěni, že máme příležitost praktikovat pod vedením tohoto úžasného učitele. Ido Manor je certifikovaný učitel Iyengar jógy střední úrovně Junior 3.

Ido začal praktikovat v roce 2006. Po dlouhém období praktikování v Rishikeshi (Indie) začal tamtéž vyučovat Iyengar jógu pod vedením Ushi Devi. Ido se stále vzdělává a je v kontaktu se seniorními učitely Iyengar jógy po celém světě a každoročně navštěvuje Institut Ramamani Iyengar v Pune a učí se s rodinou Iyengar. Nyní vyučuje všechny úrovně tříd v Tel Avivu a pravidelně pomáhá v lékařských třídách.

Více o Ido Manorovi -https://www.facebook.com/manorido

Cena: 120 Euro nebo 2990 Kč za celý workshop - kapacita omezena!

Registrace bude potvrzena po platbě na účet u Raiffaisen banky.

ACCOUNT NUMBER: 9997863/5500

IBAN - CZ9455000000000009997863

SWIFT - RZBCCZPP

Poznámka: 'workshop Ido'

Jazyk : Anglicky (s překladem do ČJ v případě potřeby)

Rozvrh :

Pátek 15. listopadu Zahájení : 16:00 - 17:45 , seminář: 18:00 - 20:00

Sobota 16. listopadu Zahájení: 08:15 - 08:45 , seminář: 09:00 - 11:30

Přestávka: 11:30 - 13:15, odpolední seminář: 13:30 - 16:00

Neděle 17. listopadu Zahájení: 08:15 - 08:45, seminář: 09:00 - 11:30

Přestávka : 11:30 - 12:45, odpolední seminář: 13:00 - 15:30

15:30 - 16:00 diskuze (dle potřeby)

Adresa: YOGAME STUDIO , Národní 340/21

Praha 1

Pravidelné praxe Iyengar jógy .